Továrnička na výrobu nábytku

Základom každej práce je prostredie v ktorom pracujete a nástroje s ktorými danú činnosť vyvíjate. U nás sa všetky stroje, nástroje a prístroje potrebné pre výrobu nachádzajú v útulnej dielničke. Práve tá je priestorom, kde sa spája skvelý nápad klienta s kreativitou a tvrdou prácou stolára.

V tejto dielničke pre klientov pripravujeme všetky druhy nábytku. Rovnako prípadné opravy nábytku, ak sa nedajú uskutočniť priamo u klienta a vyžadujú zložitejšiu opravu. Dielničkou prešlo už viacero špecifických druhov nábytku z masívu, dekorácii, drevených zábradlí, obkladov, stolov, stoličiek.

Jednoducho je s naším výrobným faktorom akousi továrničkou na sny klientov 🙂